Intro

Toon en Taal gebruikt muziek om het contact en de communicatie (weer) op gang te brengen bij mensen met dementie en niet-aangeboren hersenletsel.

Ieder mens heeft van nature de behoefte en mogelijkheden om te communiceren. Soms is dit vermogen ontregeld, plotseling of geleidelijk.

Toon en Taal brengt mensen terug bij zichzelf met klank en muziek, in een sfeer van rust en aandacht, met oog en oor voor het unieke in ieder mens.