Muziekvieringen

Muziekvieringen worden gegeven door Karin Blankert. Via de muziek gaat zij voorbij de cognitie, voorbij de woorden. Ze maakt met stem, klanken en muziek verbinding met mensen, van hart tot hart. Muziekvieringen gaan niet over muzikale vaardigheid, mooi of goed muziek maken, maar over alles wat door muziek wordt aangeraakt, losgemaakt en geprikkeld. Muziek is een middel om tot jezelf te komen, plezier te hebben, je hart te luchten, jezelf te laten zien en horen, met of zonder woorden, in beweging te komen, te ontspannen, saamhorigheid te voelen. Muziekvieringen geven mensen een gevoel van welzijn, saamhorigheid en ontspanning en laten mensen tot expressie en uitwisseling komen.

Voor wie
Toon en Taal geeft muziekvieringen voor mensen individueel of in een groep. Muziekvieringen worden ingezet voor iedereen met onrust, spanning, pijn, verdriet, frustratie, moeite met communicatie. Toon en Taal is er speciaal voor mensen die anders communiceren door dementie, niet-aangeboren hersenletsel of Parkinson. Als communicatie niet meer vanzelfsprekend verloopt, zijn zang, klank en muziek als een huis waar een mens geborgenheid en eigenwaarde vindt. Met zang, klank en muziek opent en creëert Toon en Taal nieuwe paden in contact en communicatie. Het helpt mensen zich weer te verbinden met zichzelf, hun naasten en hun omgeving. Toon en Taal laat mensen zichzelf zijn in het hier en nu.

Werkwijze
Bij een muziekviering wordt gezongen, gemusiceerd of klank gemaakt. De diversiteit aan muziek, instrumenten en klanken wordt voortdurend afgestemd op de groep en op de individuele luisteraar. Afhankelijk van de uitwerking wordt de muziek aangepast in repertoirekeuze, afstand, volume en beweging. Hierdoor is geen enkele sessie hetzelfde.
De duur van een muziekbeleving varieert van ongeveer 30 minuten (individueel) tot ongeveer 60 minuten (voor een groep).

Doel van een muziekviering
Muziekvieringen zijn een muzikaal samen – zijn waarbij iedereen wordt gehoord, met of zonder woorden. Mensen ervaren een echte ontmoeting waarbij ieders eigenheid en (veer)kracht tevoorschijn mag komen. Onrust en een onvermogen tot communicatie worden omgevormd tot ontspanning, rust, verbinding en interactie.
Mensen kunnen ervoor kiezen om te ontspannen of juist om actief deel te nemen. Vaak zijn er onverwachte uitkomsten. De luisteraars komen los van het rationele en het voorspelbare en los van hun vaste reactiepatronen.
Muziekvieringen kunnen een grote rol spelen voor mensen met onbegrepen gedrag, zowel voor de mensen zélf als hun omgeving, zowel in begrip als reactie.

Locaties
Muziekvieringen worden gegeven op zorgboerderijen, in verpleeg- en verzorgingstehuizen en ruimtes voor dagbesteding.